Koblacija

Koblacija 

Manje do osrednje hernije i degeneracije diska mogu biti tretirane tehnikom nukleoplastike - koblacija. Koblacija uključuje korištenje niskih radio-frekventnih valova (100 kHz) koje uzrokuju apsorbiranje molekula unutar diska u plinove. Coblacija je proces dekompresije diska, njime se smanjuje pritisak na korjene živaca i samim time smanjuje se bol. Od listopada 2000. godine, ovaj ambulantni zahvat je pomogao tisućama pacijenata diljem svijeta da izbjegbnu klasičnu otvorenu operaciju kralješnice.

nuc1.jpg

Sonda plazma poljem "razbija" molekule unutar diska.

 

Pod sedatacijom, izbjegavajući spinalni kanal igla je umentnuta u disk, te se potom umeće kateter za nukleoplastiku. Kateter se potom aktivira i proces koblacije koji uklanja mali dio diska je započeo. Sa svakim povlačejem katetera, koagulacija tj. zagrijavanje se koristi kako bi se sažeo dio diska. Za pacijente s degeneriranim diskovima i rascjepom unutar diska (annular tear) koristi se drukčiji pristup te se sama igla kod početka procedure umeće drukčije.

 

Alternative ove metode su selektivna endoskopska diskektomija (SED), mikro-diskektomija, diskektomija/laminektomija i perukata laserska dekompresija diska (PLDD). Potencijalne komplikacije su pogoršanje boli na mjestu ulaska igle, ozljeda živca (rijetko), krvarenje i infekcija. Pacijenti se obično nakon jednog sata otpuštaju na kućnu njegu.

 

Što je to? 

Slično kao kod perkutane laserske dekompresije diska (PLDD), igla se umeće u disk. Umjeto oslobađanja energije lasera, specijalna radio-frekventna sonda se umeće kroz iglu u sami disk. Sonda generira plazba polje koje razbija molekule u gelu nukleusa, što uzrokuje smanjenje volumena diska. Time se uklanja 10-20 % nukleusa, što dekompresira disk i smanjuje pritisak diska na okolne živce. Visoko-energetsko plazma polje generira relativno male temperature, tako da je opasnost od oštećenja okolnog tkiva svedena na minimum.

 

Koliko traje? 

Procedura traje oko 20 do 30 minuta, i pacijent je sposoban i spreman izići iz klinike samostalno jedan sat nakon zahvata. Nema potrebe za bolničkom njegom. Koblacija je osmišljena tako da omogući alternativu lijekovima i injekcijama steroida s jedne strane, te minimalno-invazivanu alternativu otvorenoj operaciji s druge strane.

 

Koje su potencijalne komplikacije? 

Potencijalne komplikacije su pogoršanje boli na mjestu ulaska igle, ozljeda živca (rijetko), krvarenje i infekcija.

 

nuc2.jpg

Ovako izgleda disk nakon uspješne koblacije.

Indikacije:

 • Radikularni simptomi:
  • Radiološki dokazana "contained" hernija
  • Discography concordant, if indicated
  • Neuspjelo konzervativno liječenje
  • Visina diska > 50 - 75 %
 • Simptomi "contained" hernije:
  • Diskografija potvrđuje bol
  • Visina diska  > 75 %
  • Neuspjelo konzervativno liječenje

 

Kontraindikacije:

 • Spinalna fraktura ili tumor
 • Ekstruzija diska
 • Kompleta nepravilnost anulusa
 • Osrednja-teža spinalna stenoza
 • Teža degeneracija diska
 • Deformacija kostiju

 

Rezultati Dr. L. Sharps i Z. Isaac

Vremenski period: 2002.
Broj zahvata: 49
Raspon starosti pacijenata: 30 - 61 godina
Postotak uspješnosti: 79 %


Komenatara (0)

New comments are currently disabled.